Viaje hacia la vida

Fundación Tierra de Hombres

Localización

O programa Viaje hacia la vida, ten lugar en A Coruña, Santiago, Vigo e núcleos metropolitanos periféricos.

Beneficiarios/as

Nenos e nenas de 1 a 14 anos de países en desenvolvemento onde se desenvolve o programa, con patoloxías médicas graves pero curables, que requiren dunha atención médica especializada.
Procedentes de familias que carecen dos recursos suficientes para afrontar o problema polos seus propios medios.

Obxectivo

Curar no noso país a nenos e nenas das diferentes e graves patologías que padecen: cardiopatías, maxilofacial, traumatología, urología, colorectal e queimados.

Organismo colaborador

Xunta de Galicia e entidades municipales.

Descrición do programa

Acollemento nos seus fogares dos nenos/as durante o tempo que estan en Galicia ata o regreso aos seus países de orixe.

Unha vez regresan non se teñen contacto cos menores, o acollemento só é durante o seu tempo de estancia e ata a súa recuperación.

É un programa de saúde moi concreto e regulado pola organización en todo o aspecto relativo aos coidados médicos e no hospital, durante a formación explícanse e informa claramente das normas de funcionamento, coidados, protocolos e procedementos legais, imaxe dos menores etc.

Contacto

deleg.galicia@tierradehombres.org tlf. 628367030