Traballo en rede

Desde o traballo conxunto das 37 entidades membro protexemos, promovemos e defendemos os dereitos da infancia e adolescencia galega conforme a Convención sobre os Dereitos do Neno das Nacións Unidas.

A pertenza á Plataforma de Infancia estatal, permítenos facer rede coas súas 78 entidades membro noutros espazos estatais relevantes para a consecución dos dereitos da infancia e adolescencia no país.