A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia é unha asociación de persoas xurídicas que actúa no territorio galego sen prexuízo de realizar actuacións estatais e internacionais a favor do bo trato á infancia e adolescencia en Galicia.

Nace para defender, protexer e promocionar os dereitos fundamentais da Infancia recollidos na Convención dos Dereitos do Neno de 1989.

O seu interese é incrementar o benestar da Infancia e denunciar e facer seguimento das situacións que vulneren os dereitos das persoas menores de idade.

Asamblea POIG

Na actualidade, a Xunta Directiva está representada por:

  • Presidente: Xesús María Vilas Otero / Entidade: Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia .
  • Vicepresidenta: Mónica Viqueira Martínez / Entidade: Fundación Educo.
  • Secretario: Mariano Benavente Rodríguez / Entidade: Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.
  • Tesoureiro: Adrián Rodríguez Cruz / Asociación Escola de Tempo Libre Don Bosco.
  • Vogal: Isabel García Vázquez / Entidade: Asociación Periodística Estudios y Opinión PEstudio.

A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia orgánizase en catro comisións de traballo:

  • Incidencia Política / incidencia@infanciagalicia.org
  • Sistema de Protección / secretariatecnica@infanciagalicia.org
  • Participación Infantil / participacion@infanciagalicia.org
  • Comunicación / comunicacion@infanciagalicia.org