A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia é unha asociación de persoas xurídicas que actúa no territorio galego sen prexuízo de realizar actuacións estatais e internacionais a favor do bo trato á infancia e adolescencia en Galicia.

Nace para defender, protexer e promocionar os dereitos fundamentais da Infancia recollidos na Convención dos Dereitos do Neno de 1989.

O seu interese é incrementar o benestar da Infancia e denunciar e facer seguimento das situacións que vulneren os dereitos das persoas menores de idade.

Asamblea POIG

Na actualidade, a Xunta Directiva está representada por:

Presidente: Xesús María Vilas Otero / Entidade: Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

Vicepresidente e Tesoureiro: Adrián Rodríguez Pernas / Entidade: ASDE Scouts de Galicia

Secretario: Mariano Benavente Rodríguez/ Entidade: Diagrama

Vocal de Participación Infantil: Andrián Rodríguez Cruz / Entidade: ETL Don Bosco

Vocal de Incidencia Política: Mónica Viqueira Martínez/ Entidade: Educo

A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia orgánizase en comisións de traballo:

Incidencia Política / incidencia@infanciagalicia.org

Participación Infantil / participacion@infanciagalicia.org

Comunicación / comunicacion@infanciagalicia.org