Grupos de Traballo

Na actualidade a POIG divídese en catro grupos de traballo, os cales reúnense un mínimo de catro veces ao ano para tratar os temas da área de interese.

Grupo de Traballo de Incidencia Política:

Responsables de incidencia das entidades reúnense para coordinar o impulso de accións, dos produtos e encontros destinados a posicionar á poboación infantil como prioritaria na axenda política e á POIG como interlocutora da sociedade civil para impulsar políticas públicas a favor da infancia.

Contacto: incidencia@infanciagalicia.org

Grupo de Traballo de Sistema de Protección:

Composto por entidades expertas na materia, pretende analizar o estado do sistema de protección, plantexar propostas para a súa mellora e articular iniciativas para conseguilo.

Contacto: proteccion@infanciagalicia.org

Grupo de Traballo de Participación Infantil:

É un grupo composto por técnicos de entidades de infancia que traballan na promoción da participación infantil. Este grupo serve de referencia para deseñar, executar e avaliar o traballo da POIG nesta materia, así como para traballar en rede dita cuestión.

Contacto: participacion@infanciagalicia.org

Grupo de Traballo de Comunicación:

Responsables de comunicación que intercambian de modo online ou presencial iniciativas e estratexias de comunicación en rede para coordinar estratexias a nivel interno e externo.

Contacto: comunicacion@infanciagalicia.org