A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia está formada por entidades sen ánimo de lucro, legalmente constituídas, cuxos obxectivos específicos e actividades estean acordes cos fins da Plataforma.

Hai dous tipos de membros:

Membros de Pleno dereito

Membros Observadores (Unicef)

Ponte agora en contacto!