Programa de experiencias familiares de referencia «En familia»

Asociación Casa de Familia Sta Joaquina de Vedruna, Inspectoría María Auxiliadora, Asociación Galega de Adopción e Acollemento – Manaia e Fundación de apoio á infancia e ao benestar- Faiben

Beneficiarios/as

Os/as beneficiarios/as do Programa En Familia son Nenos, nenas e adolescentes do sistema de protección para os que non se prevé ninguna saída protectora, en especial: >7 anos, grupos de irmáns, nenos, nenas e adolescentes con diversidade funcional, xitanos/as e menores estrenxeiros non acompañados (MENAs).

Ámbito de actuación

Comunidade Autónoma de Galicia.

Organismo colaborador

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social e Xuventude (Xunta de Galicia).

Descrición do programa

Acollemento familiar de carácter ordinario enfocado a NNA que non contan con outra alternativa para dispor dunha experiencia familiar e que corren o perigo dunha estancia longa en acollemento residencial: NNA maiores de 7 anos, grupos de irmáns, con diversidade funcional, xitanos/as e MENAs.

Alto porcentaxe de acollemento permanente.

Metodoloxía:

 • Transición progresiva. Utilización de fins de semana e períodos vacacionais.
 • Acompañamento técnico especializado e intensivo.
 • Intervención coa familia de orixe.
 • Proposta conxunta familia-NNA.
 • Coordinación ETM – equipo educativo cdf – familia – equipo En Familia.

Proceso familias:

 • Información.
 • Formación inicial.
 • Valoración.
 • Proposta.
 • Asignación.
 • Formación continua – acompañamento técnico.

Proceso nenos, nenas e adolescentes:

 • Derivación.
 • Valoración.
 • Preparación.
 • Proposta.
 • Asignación.
 • Acompañamento terapéutico.

Contacto

Sergio Puga Amoedo sergio@faiben.org ; enfamilia@faiben.org

Teléfonos: 986221379 ou 637507674.