Correos de contacto:


Xunta directiva: poig@infanciagalicia.org

Comisión Participación Infancia: participacion@infanciagalicia.org

Comisión Incidencia Política: incidencia@infanciagalicia.org

Comisión Comunicación: comunicacion@infanciagalicia.org

Secretaría Técnica: secretariatecnica@infanciagalicia.org


Dirección: RÚA CONSTITUCIÓN 15 ENTRECHÁN 4, O GRAXAL-CAMBRE; 15679; A CORUÑA.

Teléfono: 981 582243

Horario Secretaría técnica: luns a venres de 10 a 14h.

www.infanciagalicia.org