Correos de contacto:


Consultas Xerais: secretariatecnica@infanciagalicia.org   

Xunta Directiva: poig@infanciagalicia.org

Comisión Participación Infancia: participacion@infanciagalicia.org

Comisión Incidencia Política: incidencia@infanciagalicia.org

Comisión Comunicación: comunicacion@infanciagalicia.org

Secretaría Técnica: secretariatecnica@infanciagalicia.org


Dirección: RÚA BELVÍS 2, SANTIAGO DE COMPOSTELA 15703 (A CORUÑA)

Teléfono: 747491242

Horario Secretaría Técnica: luns a venres de 09:30 a 18 hs.

www.infanciagalicia.org